Artikler

Miljøfyrtårn

Miljøsertifisering – Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat for virksomheter. Over 5000 er sertifisert. Sertifisering betyr at virksomheten har et dokumentert system og driver på en måte som er anerkjent og godkjent av stiftelsen Miljøfyrtårn. En sertifisering sikrer at virksomheten har på plass et internkontrollsystem. Alle virksomheter i Norge skal drive internkontroll. Det er […]

HMS-mål

Mål hjelper oss med å fokusere innsatsen vår og gir oss noe å jobbe mot. Vi bør ha mål innenfor alle deler av virksomheten vår. Som regel har man allerede etablert økonomiske mål, slik som inntjening, salg og markedsandeler. Virksomheten skal også ha mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS). På den måten sikrer vi at […]

Hva kreves av HMS-systemet?

Internkontroll er alle tiltak vi bruker for å sikre at det vi gjør planlegges, organiseres og utføres på en måte som iveratar krav. Krav kan være både fra lovverket, kunder, standarder og egne krav. Internkontroll er en måte å jobbe på. Det er et verktøy. Det skriftlige omfanget av systemet vil avhengig av virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det […]

See all our news