Beredskap

Beredskap er mye mer enn førstelinje-arbeidet vi ofte ser i nyhetene. Bak alt utstyret, refleksvestene og sperringene ligger et gjennomarbeidet planverk, en kompetent organisasjon og en grundig analyse.

Arctic Safety har lang erfaring med beredskapsarbeid, og bistått virksomheter innen atomkraft, jernbane, luftfart, forvaltning og kraftindustrien.

Beredskapsplaner trenger ikke bare være knyttet til ulykker hos oss, men bør dekke alle forhold som plutselig kan forstyrre vår virksomhet. Det kan være forhold som brann i nabobygget, strømbrudd, langvarig frafall av transport, ekstremvær, en uventet og uheldig nyhetssak, eller tap av en sentral medarbeider.

Arctic Safety tilbyr tjenester knyttet til

  • Beredskapsanalyser
  • Beredskapsplaner
  • Beredskapsorganisering
  • Beredskapsøvelser
  • Business contingency planning (hvordan drive videre under uvanlige situasjoner)
  • Revisjon av beredskapsplanverk

 

Behov for å øke kompetansen? Arctic Safety lager kurs som passer til deres virksomhet og beredskapsbehov. Ta kontakt for å finne ut hva vi kan hjelpe dere med!