Miljøfyrtårn

Miljøsertifisering – Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat for virksomheter. Over 5000 er sertifisert. Sertifisering betyr at virksomheten har et dokumentert system og driver på en måte som er anerkjent og godkjent av stiftelsen Miljøfyrtårn. En sertifisering sikrer at virksomheten har på plass et internkontrollsystem. Alle virksomheter i Norge skal drive internkontroll. Det er […]