Helse Miljø Sikkerhet

Å ha kontroll på helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig for alle virksomheter. Interkontroll skal ivareta kravene i lovverket og hjelpe til med å drive på en sikker, effektiv og lovlig måte.

Arctic Safety tilbyr hjelp til

  • etablering av internkontroll
  • risikoanalyse
  • sikkerjobbanalyse (SJA)
  • utarbeidelse av organisasjonskart og stillingsinstrukser
  • utarbeidelse av interne prosedyrer som ivaretar kravene i HMS-regelverket
  • gjennomføring av vernerunder
  • forberedelse til ledelsens gjennomgang
  • revisjoner av internkontrollsystemet
  • forberedelse til medarbeidersamtaler
  • kompetansestyring

 

Behov for å øke kompetansen? Arctic Safety lager kurs som passer til deres virksomhet og HMS-utfordringer. Ta kontakt for å finne ut hva vi kan hjelpe dere med!