Kontakt

Arctic Safety AS, Postboks 147, 9171 Longyearbyen. Telefon 40452102.

post

 

Org.nr. 998 047 773

 

Om Arctic Safety
Arctic Safety er grunnlagt og drives av Snorre W. Steen, som har over femten års erfaring med sikkerhet, miljø, styring og revisjon.

Snorre har bidratt til utforming og bruk av sikkerhetsstyringssystemer for flere virksomheter, gjennomført mange risikoanalyser, utformet og evaluert beredskapsøvelser, mm. Han har gjennomført revisjoner i over ti år og innehar akkreditert sertifisering fra NFKR-QMCe som revisjonsleder.

Før etableringen av Arctic Safety i 2008 var han senior sikkerhetsrådgiver i et ledende norsk konsulentselskap, senior sikkerhetsingeniør i Statens jernbanetilsyn og seniorrådgiver i Luftfartstilsynet. Han har bidratt til utforming av flere forskriftverk innen luftfart og jernbane, og var medlem av EUs ekspertgrupper for utarbeidelse av felleseuropeiske Common Safety Methods og Common Safety Targets for jernbane. I tillegg til oppdrag knyttet til luftfart og jernbane, har Snorre erfaring fra beredskapsarbeid i kraftbransjen og innefor strålevern.

Snorre er Cand.scient i biologi fra Universitetssenteret på Svalbard og Universitetet i Oslo, og er sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent.

Han er sertifisert Security Manager fra det anerkjente Security Institute i Storbritannia, og har i tillegg opplæring fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i Norge.

Arctic Safety samarbeider med Proactima AS på større prosjekter.