Kvalitet

Kvalitet er et mål på i hvilken grad vi møter kundenes forventninger.

Kvalitet er også god økonomi. Kvalitetetsstyring reduserer for en stor grad ubehagelige overraskelser, effektiviserer måten vi jobber på og senker kostnader.

Kvalitet henger sammen med virksomhetsstyring og skinner gjennom alt vi gjør.

Arctic Safety tilbyr tjenester knyttet til

  • Ledelses- og styringspolitikk
  • Visjonsutforming
  • Styrings- og virksomhetsmål
  • Ledelsessystemer
  • Kompetansestyring
  • Leverandørstyring
  • Veiledning i ISO9000-familien (internasjonal standard for kvalitet)
  • Revisjoner iht ISO19011

Vår revisjonsleder har akkreditert sertifisering fra NFKR-QMCe (Quality Lead Auditor), sertifikat QLA-644. Han har femten års erfaring med gjennomføring av myndighetsrevisjoner og internrevisjoner.

 

Behov for å øke kompetansen? Arctic Safety lager kurs som passer til deres virksomhet og kvalitetsutfordringer. Ta kontakt for å finne ut hva vi kan hjelpe dere med!