Miljø

Å verne om miljøet vårt, er et felles ansvar. Virksomheter bør jobbe for å ha en minst mulig negativ miljøpåvirkning. En bærekraftig måte å jobbe på er også god økonomi og er noe som blir forventet av alle i dagens verden.

Arctic Safety har hjulpet mange virksomheter frem til vellykket miljøsertifisering. Et synlig bevis på virksomheter som tar ansvar.

 

Arctic Safety tilbyr tjenester knyttet til

  • Miljøstyring
  • Forberede Miljøfyrtårnsertifisering og andre sertifiseringsordninger
  • Miljørapportering
  • ISO14000-familien (internasjonale standarder for miljø)
  • Analyser med fokus på klima og polare strøk
  • Miljøberedskap, herunder analyser, planer og øvelser
  • Miljøregnskap

 

Arctic Safety tilbyr rådgiver med cand.scient-grad (mastergrad) i biologi.

Behov for å øke kompetansen? Arctic Safety lager kurs som passer til deres virksomhet og miljøutfordringer. Ta kontakt for å finne ut hva vi kan hjelpe dere med!