logomf

Miljøsertifisering – Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat for virksomheter. Over 5000 er sertifisert.

Sertifisering betyr at virksomheten har et dokumentert system og driver på en måte som er anerkjent og godkjent av stiftelsen Miljøfyrtårn.

En sertifisering sikrer at virksomheten har på plass et internkontrollsystem. Alle virksomheter i Norge skal drive internkontroll. Det er et krav fra arbeidsmiljøloven. Miljøfyrtårn er integrert i internkontrollen, og har stor vekt på ytre miljø, men også arbeidsmiljø.

Sertifikatet er anerkjent og tillegges vekt ved f.eks offentlige anskaffelser.

 

 

Stiftelsen Miljøfyrtårn har seks gode grunner til å bli miljøsertifisert:

Ta samfunnsansvar!
Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bidrar du til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige!
Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bygger du samtidig omdømme rundt deres miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi.

Driv smart virksomhetsstyring!
Når du miljøfyrtårnsertifiserer din virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer du ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Sett miljømål og skap resultater!
Alle miljøfyrtårnsertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan du innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.

Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser!
Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.

Reduser virksomhetens sykefravær!
En miljøfyrtårnsertifisering er også en sertifisering av indre miljø og HMS. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.

 

Arctic Safety har erfaring og kompetanse

Ta kontakt med oss i dag, så kan vi fortelle hvordan dere kan begynne prossessen mot sertifisering og en grønnere fremtid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *