Sikkerhet

Påvirkningen vår virksomhet har på sikkerheten for våre kunder og samfunnet generelt er vårt ansvar. Vi ønsker ikke å skade mennesker, miljø eller materielle verdier.

 

Arctic Safety tilbyr tjenester knyttet til

  • Virksomhetens sikkerhetspolitikk
  • Risikoanalyser
  • Utarbeidelse av instrukser og sjekklister
  • Kompetansestyring
  • Revisjoner iht ISO19011, mm.

 

Behov for å øke kompetansen? Arctic Safety lager kurs som passer til deres virksomhet og sikkerhetsutfordringer. Ta kontakt for å finne ut hva vi kan hjelpe dere med!