Sikring (security)

Security, eller sikring, blir stadig viktigere. Security er mer enn anti-terror arbeid. Security er også verktøyet vi bruker for å sikre virksomhetens materielle verdier, informasjon og forretningshemmeligheter. Security er nært knyttet til HMS, kvalitetsstyring, sikkerhetsstyring og beredskap.

Arctic Safety’s konsulent har opplæring fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i Norge og the Security Institute i Storbritannia (Certificate in Security Management).

Arctic Safety tilbyr tjenester knyttet til

  • Security management
  • Informasjonssikring
  • Strategisk sikring
  • Objektsikring

 

Behov for å øke kompetansen? Arctic Safety lager kurs som passer til deres virksomhet og securityutfordringer. Ta kontakt for å finne ut hva vi kan hjelpe dere med!